Những trường hợp Gắn Opt-In Form Vào Website Nhưng Không Thấy Hiển Thị thì làm thế nào?


1.  Trước tiên anh/chị kiểm tra Opt-In Form có bị quá hạn sử dụng hay không. Khi thiết lập 1 optin form nếu muốn để khách hàng đăng ký vào form đó bất kỳ lúc nào, thì anh chị sẽ bỏ qua không chọn thời gian bắt đầu và kết thúc trong mục 2 "thiết lập ".Còn anh/chị muốn chỉ định thời gian thì phải kiểm tra cụ thể form còn hạn hay không cập nhập lại thời gian là được.


2. Nếu Gắn Opt-In Form Vào Website Nhưng Không Thấy Hiển Thị

Khi gặp trường hợp này có thể  website anh/chị  đang sử dụng plugin instabuilder ( plugin này sẽ chặn code optin form JS hiển thị hoặc gây ra lỗi lặp lại optin from) .Nên anh/chị  phải sử dụng code Ifame (Chú ý: code này sẽ không lấy được nguồn).

Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận