Những phần mềm bán hàng kết hợp được trên Getfly?


Hiện tại bên Getfly mới tích hợp được phần mềm bán hàng của Kiot Việt. 
Các phần mềm bán hàng khác sẽ tùy vào các điều kiện tích hợp của kỹ thuật bên phía Getfly cùng với phần mềm bán hàng mà khách hàng đang sử dụng.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận