Những cách thêm mới khách hàng lên hệ thống Getfly


Cách thứ nhất: Thêm từng khách hàng:

vào module khách hàng --> thêm mới


Cách thứ hai: Upload khách hàng theo file excell có sẵn 

vào module khách hàng --> upload KH


Cách thứ 3: Từ optin form

Khi gắn optin form đã tạo trên website hoặc landing page và khi khách hàng đăng kí vào form đó thì thông tin KH sẽ đc đổ thẳng về chiến dịch đã chọn khi tạo optin form đó. Đồng thời hệ thống sẽ tự động cập nhật những KH đăng ký vào formf đó vao trong danh sách khách hàng.
Cách thứ 4: Thêm mới KH từ fanpage

Nếu là một khách hàng mới chưa có trên hệ thống thì bạn có thể thêm mới KH đó ngay tại trang quản lý fanpage của getfly bằng cách click --> thêm mới KH

Ví dụ: 

khách hàng đã có trên hệ thống


 khách hàng chưa có trên hệ thống 
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận