Nhập tồn kho tại điểm bán


Tồn kho tại điểm bán là số lượng hàng chưa bán tại mỗi đại lý hoặc cửa hàng.

Để nhập tồn kho tại điểm bán, anh chị làm như sau:

Bước 1: Vào chi tiết lịch chăm sóc


Bước 2: Chọn tab ''Tồn kho''


Anh/chị lưu ý phải hoàn thành lịch chăm sóc hoặc check in mới có thể nhập số lượng hàng tồn kho.

Bước 3: Lựa chọn sản phẩm theo tên hoặc mã


Bước 4: Nhập số lượng hàng còn lại và chọn '' Thêm'' để lưu


Bước 5: Tiếp tục chọn sản phẩm và cập nhật số lượng hàng tồn kho cho đến khi hết

Cảm ơn anh/chị đã quan tâm!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận