Nhập thông tin gì của người giới thiệu thì hệ thống hiểu được khi upload KH


Để hệ thống ghi nhận được ai là người giới thiệu những khách hàng do anh chị đang upload lên thì anh chị phải nhập "Mã tiếp thị liên kết của khách hàng đó" vào trường người giới thiệu là được.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận