Nhân viên A có xem được đơn hàng của nhân viên B không?


Hi anh chị


Trên phần mềm Getfly chỉ cho phép người tạo đơn hàng, người thực hiện đơn hàng và người có quyền xem được đơn hàng. Chính vì vậy một bạn nhân viên không liên quan đến đơn hàng sẽ không thể xem được đơn hàng ấy nếu không có quyền.


Để xem được đơn hàng, anh chị vào Cài đặt, phân quyền cho nhân viên xem được tất cả đơn hàng là được.
Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận