Nhận và trả lời email


Về vấn đề trên, vì bên mình dùng gmail mà gmail chưa hỗ trợ gửi từ mail cá nhân, tất cả các mail đẩy đi đều được hiển thị là gửi từ mail hệ thống ( mail mà anh/chị cấu hình trong phần cài đặt email) , khi KH phản hổi, email sẽ đổ về mail này chứ không về mail cá nhân của nhân viên anh/chị nhé !

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận