Nhấn thêm mới SMS mà hệ thống cứ báo quá giới hạn SMS?

Marketing

380 lượt xem

26/04/2019

Nhấn thêm mới SMS mà hệ thống cứ báo quá giới hạn SMS:

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/er/sms3.png

1. Hệ thống của Anh/ chị đã  quá  giới hạn SMS trên hệ thống Getfly: Trường hợp này Anh/chị liên hệ Getfly để mở thêm giới hạn SMS

Vào tab "thống kê" để xem  giới hạn SMS

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/er/sms2.png

2. Hệ thống vẫn còn  giới hạn SMS nhưng nhấn thêm mới SMS vẫn báo quá giới hạn SMS

Trường hợp này do tài khoản của anh chị không có quyền thêm mới SMS: Anh / chị báo Admin thêm quyền cho tài  khoản của mình

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/er/sms4.png


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan