Người quản lý muốn biết công việc hoàn thành hay chưa thì làm như thế nào?


Khi anh/chị quản lý muốn theo dõi tổng quan các công việc của nhân viên đã được hoàn thành hay chưa, tiến độ công việc đã đạt được đến đâu rồi, không cần nhất thiết anh/chị phải vào chi tiết từng công việc để xem như vậy sẽ rất mất thời gian và anh/chị sẽ không thể nhìn được một cách tổng quan nhất.

Anh/chị có thể theo dõi ở chi tiết dự án:Ở đó anh/chị có thể theo dõi tổng quan nhanh tiến độ công việc của các bạn đang thực hiện từ đó có thể hỗ trợ đốc thúc các bạn làm việc đẩy nhanh tiến độ các công việc có thể được hoàn thành sớm hơn so với dự kiến.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận