Ngày trên phiếu chuyển kho phải bé hơn hoặc bằng ngày xuất kho không vậy?


Khi anh/chị thao tác chuyển kho có thể chọn thời gian chuyển kho là bất kỳ ngày nào


Tuy nhiên phần xuất nhập kho hàng chuyển anh/chị nên lưu ý thời gian xuất hàng đi nên nhỏ hơn thời gian nhập hàng về để tiện cho việc quản lý và theo dõi hàng hoá 


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận