Muốn xoá tải liệu chia sẻ cần có quyền gì?


Để có thể xoá được tài liệu tải lên ở tài liệu chia sẻ , anh/chị cần có những quyền như sau:

- Cần được phân quyền xoá tài liệu- Khi tạo thư mục của TÀI LIỆU CHIA SẺ cần được người người tạo thư mục chia sẻ cho quyền XOÁ=> Nếu có đầy đủ 02 quyền trên trên anh/chị có thể xoá được tài liệu ở mục TÀI LIỆU CHIA SẺChúc anh/chị thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận