Muốn theo dõi phần hoàn tiền của khách thì làm thế nào?


Để theo dõi số tiền hoàn cho khách, anh/chị có thể tham khảo cách thức sau:

- Tạo một sản phẩm trên hệ thống có tên là: HOÀN TIỀN- Trong trường hợp khách hàng mua khóa học 10 triệu, nhưng học không đạt hiệu quả, anh/chị sẽ phải hoàn lại cho khách hàng 50% giá trị khóa học đó. Anh/chị sẽ cần làm 2 thao tác sau:

1) Thay đổi lại đơn hàng bán từ 10 triệu sang 5 triệu

2) Tạo đơn hàng mua của khách hàng đó với sản phẩm HOÀN TIỀN và giá trị phải hoàn cho khách hàng là 5 triệu=> Cuối tháng, anh/chị có thể thống kê số tiền hoàn của khách hàng dựa trên đơn hàng mua sản phẩm Hoàn tiền tương ứng.

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận