Muốn phân quyền cho kế toán có thể lên đơn hàng thì làm thế nào?


Để phân quyền cho kế toán có thể lên đơn hàng, anh/chị vào phần phân quyền bổ sung thêm quyền ĐƠN HÀNG BÁN cho bộ phận kế toán


- TRUY CẬP: tài khoản có quyền truy cập sẽ xem được đơn hàng tài khoản đó là người thực hiện

- THÊM: tài khoản có quyền thêm mới đơn hàng

- SỬA: tài khoản có quyền sửa đơn hàng

- XÓA: tài khoản có quyền hủy đơn hàng

- DUYỆT: tài khoản có quyền duyệt đơn hàng ( và xem đơn hàng của phòng ban của mình trực thuộc)

- THANH TOÁN: tài khoản có quyền thanh toán đơn hàng

- XEM TẤT CẢ: tài khoản có quyền xem tất cả đơn hàng ( nếu có thêm quyền sửa/xóa thì có thể sửa xóa được tất cả các đơn hàng trên hệ thống)

Sau khi phân quyển xong, anh/chị F5 lại tài khoản kiểm tra xem đã hiển thị mục Bán hàng hay chưa:LƯU Ý: khi phân quyền anh/chị chỉ cần tích chọn quyền tương ứng thì hệ thống sẽ tự động lưu lại (không cần ấn nút LƯU)


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận