Muốn gửi sms cho người giới thiệu khách hàng khi phát sinh đơn hàng của khách do người đó giới thiệu


Nếu muốn setup gửi sms cho người giới thiệu khách hàng trong trường hợp khách hàng được giới thiệu phát sinh đơn hàng, anh/chị có thể thao tác như sau:

- Setup automation khi có đơn hàng phát sinh sẽ tạo mới công việc cho Nhân viên phụ trách để gửi sms cho người giới thiệu- Khi nhân viên phụ trách được giao công việc gửi sms, nhân viên có thể vào thông tin người giới thiệu khách hàng theo mẫu sms đã được tạo sẵn trước đó:- Để người giới thiệu tiện trong việc theo dõi cụ thể số lượng khách hàng đã giới thiệu và doanh thu mang về , anh/chị có thể hướng dẫn người giới thiệu theo dõi trên trang phản hồi :Chúc anh/chị thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận