Muốn điền nội dung trao đổi và vấn đề cần xử lý ở lịch chăm sóc như thế nào?


Ở chi tiết lịch chăm sóc có mục NỘI DUNG TRAO ĐỔI và VẤN ĐỀ CẦN XỬ LÝ


Để điền được thông tin hai trường này anh/chị sẽ đăng nhập trên app để check-in lịch chăm sóc trước sau đó sẽ có mục GHI CHÚ Anh/chị click vào GHI CHÚ sẽ hiển thị trường NỘI DUNG TRAO ĐỔI và VẤN ĐỀ CẦN XỬ LÝ và anh/chị có thể nhập thông tin dữ liệu của 2 trường đó sau đó ấn LƯU lại.


Chúc anh/chị thành công!Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận