Một số lưu ý khi sử dụng domain chỉ định không có hỗ trợ SSL


Một số lưu ý khi anh/chị sử dụng domain chỉ định không có hỗ trợ SSL: vì dụ như: crm.domain ( đường dẫn không phải dạng xxx.getflycrm.com)

1 - Domain không hỗ trợ https:// sẽ không thể đăng nhập được trên app của Getfly vì lý do bảo mật


2 - Khi sử dụng domain không hỗ trợ https://, thì anh/chị lưu ý khi sử dụng optinform.

Nếu website chèn form có https://  thì anh/chị sẽ phải sử dụng form trực tiếp trên hệ thống  xxx.getflycrm.com để chèn lên website của mình để đảm bảo việc đồng nhất

3- Khi sử dụng domain không hỗ trợ https:// thì anh/chị sẽ không thể nghe/gọi trực tiếp từ trên trình duyệt được.

Trên đây là một số lưu ý nhỏ khi anh/chị sử dụng domain chỉ định riêng, anh/chị có thể note lại lưu ý này nhé!Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận