Mỗi hệ thống CRM lưu trữ được tối đa bao nhiêu khách hàng?


Với mỗi hệ thống sẽ lưu trữ được số khách hàng tương đương với gói người dùng của mỗi bên Công Ty lựa chọn:

Ví dụ: đối với các công ty sử dụng gói CRM vừa 30 người dùng thì tương đương với 30 nghìn data, nếu hết dữ liệu data không thêm được khách hàng thì các bạn liên hệ với bạn phụ trách sale trước đây tư vấn cho mình hoặc liên hệ đến số hotline để được trợ giúp 02462627662

Đối với các Công Ty sử dụng gói 50, 70...người tương tự lưu trữ 50, 70 nghìn khách hàng.

Chúc các bạn ngày làm việc hiệu quả.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận