Module Thống kê Affilate hoạt động như thế nào?

Đào tạo mindset

933 lượt xem

30/12/2017


1. Số lượng khách hàng được giới thiệu:

Thống kê mức độ tăng trưởng khách hàng được giới thiệu theo mốc thời gian mà a chị chọn để xem (theo tuần, tháng, quý, năm). Tiếp theo đó là thống kê số khách hàng được giới thiệu trong tổng số khách hàng thêm mới trong tháng đó. 

2. Bảng thống kê khách hàng giới thiệu khách hàng

Tên KH: là những KH giới thiệu khách hàng khác cho cty anh chị

Giới thiệu cấp 1: thống kê số KH giới thiệu, số kh mua hàng, giá trị mua hàng của những kh dc giới thiệu bởi Kh gốc.

Giới thiệu cấp 2: thống kê số KH giới thiệu, số kh mua hàng, giá trị mua hàng của những kh đc giới thiệu bởi những Kh ở cấp 1

Cấp 1+ cấp 2: tổng của cấp 1 và cấp 2

Cả nhánh: tổng của cả nhánh đó.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan