Mình upload khách hàng báo lỗi điện thoại chỉ cho phép các ký tự số và các ký tự ( ) + -


Khi anh/chị upload khách hàng nếu hệ thống thông báo lỗi: ĐIỆN THOẠI CHỈ CHO PHÉP CÁC KÝ TỰ SỐ VÀ CÁC KÝ TỰ ( ) + -


Anh/chị kiểm tra lại trên file excel upload trường số điện thoại có thể đang bị sai định dạng cho phép

=> phần MÔ TẢ hệ thống sẽ thông báo cụ thể lỗi ở cột số nào trên file, ví dụ lỗi cột B215


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận