Mình tạo mới một hợp đồng bán hệ thống báo Mã hợp đồng đã tồn tại và không cho mình tạo


- Phần hợp đồng tương tự như khách hàng và đơn hàng, các hợp đồng đã hủy sẽ được lưu ở tab ĐÃ HỦY để tiện cho việc quản lý và theo dõi, hợp đồng mới tạo sẽ không được trùng mã với các hợp đồng trên hệ thống.


Trường hợp muốn tạo hợp đồng có mã trùng với mã hợp đồng đã xóa anh/chị thao tác vào lại hợp đồng đã xóa để thay đổi mã hợp đồng xong tạo hợp đồng mới .


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Trang | 2018-11-15 16:31:47

Đã hủy thì bạn phải viết là "Trường hợp muốn tạo hợp đồng có mã trùng với mã hợp đồng đã hủy anh/chị thao tác vào lại hợp đồng đã hủy để thay đổi mã hợp đồng xong tạo hợp đồng mới ." Thao tác "Xóa" khác với thao tác Hủy.

Reply

Bài viết nhiều bình luận