Mình set kịch bản gửi sms nhắc công nợ KH khi chuyển mối quan hệ về Công Nợ, Tuy nhiên đã test và không chạy.


Điều kiện auto THAY ĐỔI MỐI QUAN HỆ là vào chi tiết Kh để chỉnh sửa lại mối quan hệ ( như ảnh đính kèm) 

Lưu ý: nếu vào chi tiết khách hàng chọn chỉnh sửa thì không bao gồm trong điều kiện thay đổi mối quan hệ

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận