Mình muốn xem lại chi tiết đơn hàng đã thành công mà được tạo trong phần chiến dịch marketing


Khi tạo đơn hàng từ chiến dịch hệ thống sẽ tự động lấy thông tin chiến dịch đó ở thông tin đơn hàng
=> Mình có thể kiểm tra lại bằng cách lọc các đơn hàng theo chiến dịch ( như ảnh đính kèm)

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận