Mình muốn thống kê danh sách các khách hàng mua SP lần 2 thì làm như thế nào?


Để tìm kiếm những KH đã mua hàng lần 2 trở lên có 2 cách:

Cách 1 - Có thể vào phần danh sách khách hàng -> phần tìm kiếm nâng cao -> chọn hình thức đã mua hàng ->  chọn số lần mua tương ứng muốn tìm kiếm

Cách 2 - Hoặc mình có thể lọc ở phần danh sách đơn hàng (F4) phần LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN LỌC -> tổng số lần mua -> chọn số lần mua tương ứng muốn tìm kiếm

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận