Mình muốn loc thông tin khách hàng đã đọc mail để thấy được số điện thoại của khách hàng


Để lọc những khách hàng đọc mail mình thao tác như sau

vào Marketing -> Email marketing -> Thống kê -> có tab đã đọc mail mình chọn chữ i để đẩy thông tin các khách hàng vào chiến dịch 
Sau đó mình lọc theo chiến dịch để xem thông tin của các KH đã đọc mail

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận