Mình là tài khoản admin full quyền nhưng khi duyệt đơn hàng hệ thống lại báo có lỗi xảy ra


Khi duyệt đơn hàng hệ thống thông báo CÓ LỖI XẢY RA VUI LÒNG THỬ LẠINhưng khi kiểm tra lại thì thấy đơn hàng đó đã được duyệt rồi:


NGUYÊN NHÂN:
Do có auto bị setup thiếu thông tin, cụ thể: 

auto điều kiện duyệt đơn hàng => hệ quả sinh ra công việc nhưng không chọn dự án liên quan của công việc đó


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận