Mình đã set các camp email marketing automation, hiện tại mình muốn xem báo cáo về các camp đó


Khi bạn setup các chiến dịch gửi email marketing ( gửi auto hay gửi mail bình thường) thì bạn lưu ý nên chọn các chiến dịch để gửi mail tương ứng

Cả khi gửi mail ở auto:


Để xem thống kê cụ thể về phần email, số lượng mail gửi, mail đã đọc hoặc chưa đọc mình có thể xem chi tiết ở Mục chiến dịch email:
Truy cập: phần Email marketing ->  chọn Chiến dịch email

Ở tab chiến dịch email mình sẽ kiểm tra được cụ thể số mail đã gửi hay chưa gửi, đã đọc hay chưa đọc


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận