Mình cần xuất excel danh sách khách hàng trong 1 chiến dịch cụ thể.


Để rải được danh sách khách hàng trong một chiến dịch cụ thể, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

- Anh/chị vào phần tìm kiếm nâng cao ở màn hình khách hàng F2 => sẽ có trường thông tin CHIẾN DỊCH


Anh/chị có thể lọc được những khách hàng thuộc chiến dịch cụ thể , sau đó có thể tải xuống danh sách khách hàng đó nếu có quyền tải danh sách khách hàng .


Chúc anh/chị thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận