Lợi nhuận đơn hàng


Cách tính lợi nhuận:

LN = GB x SL – CK – GV x SL

Trong đó:    LN: Lợi nhuận thuần từ bán hàng hóa trên 1 đơn hàng

                   GB: Giá bán 1 sản phẩm

                   SL: Số lượng sản phẩm

                   CK: chiết khâu

                   GV: Giá vốn hàng bán

* Giá vốn có 2 phương pháp tính (chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 phương pháp này):

          + Ghi nhận trực tiếp theo từng đơn hàng ở ô “Giá mua” trong đơn hàng bán, đối với những đơn vị dùng phương pháp này có thể bỏ qua ô giá trị trong các phiếu nhập hàng hóa

          + Theo giá trị xuất kho hàng hóa với phương pháp tính là bình quân cuối kỳ trước, với phương pháp nà, bắt buộc phải ghi nhận giá trị nhập hàng hóa theo đơn hàng mua.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận