Logic check tồn kho khi tạo phiếu xuất kho


Logic


- Không sử dụng quy trình duyêt kho: Khi tạo mới phiếu xuất kho hệ thống sẽ check tồn kho luôn, không cho tạo mới khi có 1 sản phẩm bất kỳ không đủ số lượng tồn trong kho


- Nếu sử dụng quy trình duyệt: Luôn cho phép tạo mới, hệ thống sẽ check tồn kho khi duyệt phiếu xuất kho

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận