Lọc ra các thông tin trùng nhau.


                      Để làm được như trên ta cần làm như sau .


Bước 1 : Ta bấm vào cài đặt .

Bước 2 : Ta chọn định nghĩa dữ liệu.

Bước 3 : Ta Click vào chiếc bút ở cuối thông tin cần lọc.

Bước 4 : Ta chọn xem có bắt buộc phải điền dữ liệu này không.

Bước 5 : Ta chọn xem có kiểm tra trùng dữ liệu này không .

Bước 6 : Ta chọn xem có cho trùng dữ liệu không.

Bước 7 : Ta chọn Lưu để hoàn tất quy trình

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận