Lọc khách hàng đã mua 1 nhóm sản phẩm cụ thể


Trong một danh mục sản phẩm ( nhóm sản phẩm) có thể bao gồm rất nhiều các sản phẩm khác nhau, để lọc được các khách hàng đã mua một nhóm sản phẩm, anh/chị có thể lọc theo 2 cách sau:

- CÁCH 1:

Lọc tìm kiếm ở màn hình danh sách khách hàng (F2)


Tuy nhiên ở mục tìm kiếm này mới chỉ hỗ trợ tìm kiếm theo từng sản phẩm cụ thể, anh/chị có thể lọc theo từng sản phẩm thuộc danh mục ( nhóm sản phẩm) đang muốn tìm kiếm.


- CÁCH 2:

Anh/chị có thể lọc được ở màn hình danh sách đơn hàng bán ( F4), sẽ hiển thị danh sách các đơn hàng và khách hàng có phát sinh mua sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm muốn tìm kiếm.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận