lọc các số điện thoại bị trùng trên hệ thống


Bạn muốn lọc các số điện thoại bị trùng trên hệ thống trước tên bạn vào màn hình khách hàng (F2) rồi bạn vào tìm kiếm rồi ấn chọn "Tel" xong khi ấn vào xong sẽ hiện " tìm tất các các khách hàng trùng số điện thoại"  


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận