Lọc các khách hàng bị trùng số điện thoại hoặc email


Trong quá trình chuẩn bị hệ thống, anh/chị không để check trùng số điện thoại hay email dẫn đến có danh sách 1 loạt các khách hàng bị trùng. Giờ khi anh/chị muốn check các khách hàng bị trùng số điện thoại hoặc email thì sẽ thao tác như sau:

- Tại giao diện Khách hàng (F2) -> click ô mũi tên cạnh nút Tìm kiếm -> tại trường số điện thoại click vào ô mũi tên chọn Tìm tất cả khách hàng bị trùng Điện thoại -> Tìm kiếm


Anh/chị thao tác tương tự để lọc các khách hàng bị trùng email.


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận