Liên hệ lần cuối với khách hàng


Liên hệ lần cuốisố ngày kể từ lần cuối có tương tác với khách hàng.


Hệ thống GetFly CRM tự động thay đổi ngày liên hệ lần cuối khi có các trường hợp sau xảy ra:

1. Sử dụng tính năng Thay đổi ngày liên hệ lần cuối trên Chi tiết khách hàng (xem ảnh phía dưới)

2. Khách hàng ĐỌC EMAIL hoặc CLICK LINK trong email

3. Hệ thống GỬI TIN NHẮN cho Khách hàng

4. Khách hàng Nghe điện thoại

5. Tạo đơn hàng - Tạo Báo giá - Hợp đồng - Tạo phiếu Thu 

6. Hoàn thành công việc với khách hàng và loại công việc phải là " Lịch hẹn" 

7. Thực hiện cuộc gọi với khách hàng

8. Check in - Check out - Hoàn thành - Không chăm sóc (Tương tác trong Lịch chăm sóc)

9. Tạo mới cơ hội: - Khi tích chọn KH ngoài màn hình F2 -> chọn tạo cơ hội

                                 - Khi thêm mới cơ hội ở 1 chiến dịch cụ thể

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận