Lịch sử cuộc gọi với khách hàng


Cách để kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi với khách hàng ( Điều kiện: dùng module call center):

1 : Vào phần CSKH chọn call center

2: Vào chi tiết KH, chọn giao dịch, chọn cuộc gọi để kiểm tra các cuộc gọi với KH đó.


3: Ở chi tiết KH, chọn log để hiển thị tất cả các thao tác liên quan đến KH trong đó có cuộc gọi.Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận