Lịch sử cập nhập các cơ hội trong chiến dịch


Có 2 cách xem lịch sử cập nhập cơ hội trong chiến dịch:

Cách 1: vào thư nội bộ chọn chính dịch cần quan tâm 

Cách 2: Vào màn hình chính dịch (F3) kích vào chiến dịch cần theo dõi sau đó chọn biểu tượng tin nhắn góc phải màn hình như hình vẽ.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận