Lên đơn hàng ở Lịch Chăm Sóc


Doanh số ,doanh thu ở lịch chăm sóc bằng 0 do bạn không lên đơn hàng tại đơn hàng liên quan ở lịch chăm sóc, mà lên đơn hàng bình thường ở mục F4. Vì thế doanh số, doanh thu vẫn bằng 0. 

Để lên được đơn hàng liên quan ở lịch chăm sóc thì trên phần mềm bạn thực hiện ở máy tính thì chưa có, Lịch chăm sóc chủ yếu làm trên app điện thoại để các bạn tiện đi chăm sóc , check in rồi lên đơn hàng tại đó, thì mới hiển thị cột doanh số lại lịch chăm sóc. Chúc bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận