Lấy nội dung trong chi tiết cơ hội?


Trước tiên bạn vào định nghĩa dữ liệu thêm một trường nhu cầu mô tả


 Sau đó vào optin from thêm trường đó rồi lấy mã nhúng gắn vào wed, bạn cần điền nội dung vào trường đó. khi khách hàng đăng kí vào From xong , quay chở lại vào chi tiết cơ hội trong chiến dịch sẽ thấy nội dung mô tả đó.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận