Lấy danh sách Link tiếp thị liên kết trong trang khách hàng phản hồi C3S có chức năng gì?


Khi  Anh/chị  Click vào " Lấy danh sách Link tiếp thị liên kết " sẽ hiển thị ra danh sách link truy cập của các Landingpage đang hoạt động trên hệ thống Getfly , các đường link này sẽ chứa mã tiếp thị liên kết  chính là mã ghi nhận người giới thiệu khách hàng khi nhập thông tin đăng ký  qua Optin Form chứa ngay trong các Landingpage đấy.


1. Truy cập phần " Lấy danh sách link tiếp thị liên kết" 


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/L%E1%BA%A5y_danh_s%C3%A1ch_link_ti%E1%BA%BFp_th%E1%BB%8B_li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_1.png

2. Link  các Landingpage sẽ hiển thị ra: đuôi các link này sẽ chứa mã tiếp thị liên kết của anh / chị.


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ti%E1%BA%BFp_th%E1%BB%8B.png

3.  Các landingpage này là các  landingpage được tạo và đang ở chế độ " Bật " trên Getfly

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/landing.png


3. Truy cập 1 trong các đường link landingpage này và điền thông tin đăng ký qua Optinform 


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/%C4%91i%E1%BB%81n_th%C3%B4ng_tin_2.png

4. Khách hàng này sẽ ghi được ghi nhận Anh/ chị là người giới thiệu

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ghi_nh%E1%BA%ADn.png


5. Kênh khách hàng phản hồi sẽ thống kê Anh/ chị đã giới thiệu nhứng khách hàng nào.


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/ghi_nh%E1%BA%ADn_2.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận