làm sao để gửi landingpage vào hệ thống email trong data ?


anh/chị  muốn gửi landingpage nào cho khách hàng chỉ cần soạn mail và chèn vào đường dẫn landingpage muốn gửi là được !

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận