Làm yêu cầu chi phí lúc chi có trừ công nợ của nhà cung cấp không


Sau khi anh/chị tạo và duyệt YÊU CẦU CHI PHÍ Sẽ đến bước XUẤT QUỸ Phần XUẤT QUỸ tạo phiếu chi anh/chị có thể chọn khách hàng tương ứng để trù công nợ phải trả cho nhà cung cấp


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận