Làm thế nào tôi có thể chuyển nhóm khách hàng cũ sang nhóm mới?


Bạn muốn chuyển nhóm khách hàng, trước tiên bạn cần chọn nhóm bạn chuyển tích chọn tất cả rồi chọn >thao tác> chuyển nhóm >chọn nhóm khách hàng>chọn nhóm cần chuyển > sau đó chọn tích > cho vào nhóm mới và xóa khỏi nhóm cũ. Chúc bạn thành công!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận