Làm thế nào tôi có thể cho bạn nhân viên tôi vừa tạo vào dự án công việc?


Nếu bạn muốn cho một bạn nhân viên vào dự án công việc thì khi kích vào 1 dự án sẽ có dấu cộng đầu người bên cạnh ở phía góc tay phải màn hình , Xong đó bạn chọn người cần thêm và ấn cập nhập 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận