Làm thế nào tôi biết được các trao đổi trong khách hàng đã bị xóa?


Nếu bạn muốn biết những trao đổi trong chi tiết khách hàng bị xóa thì bạn có thể vào mục trao đổi và chọn trạng thái đã xóa để lấy log những trao đổi bị mất .

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận