Làm thế nào thêm hình thức giao hàng khi tạo đơn hàng?


Chào anh/chị Thân mến!

Anh/chị muốn thêm một trường định nghĩa dữ liệu "phương thức giao hàng" bạn vào "Cài Đặt">Chọn định nghĩa dữ liệu>đơn hàng>ấn thêm mới>rồi đặt tên cho trường là "Phương thức thanh toán">chọn danh dữ liệu "select list" 

Sau đó mình thêm thuộc tính ví dụ như: shipcod >ấn thêm thuộc tính>Freeship...rồi ấn Lưu.


Lưu ý: Khi thêm mới đơn hàng bạn hình giao bạn không thấy trường đó để thêm thông tin thì bạn ấn vào "Xem Thêm" để điền thông tin".

Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận