Làm thế nào lọc những Khách Hàng có email trên hệ thống ,và lọc được những khách hàng trùng email?


Chào các bạn thân mến!

Để lọc những khách hàng có email trên hệ thống bạn vào tìm kiếm ngoài màn hình F2, sau đó tại trường email bạn đánh "@"sẽ ra tất cả những khách hàng có email trên hệ thống .


Nếu bạn muốn lọc những khách hàng bị trùng email, bạn cũng vào tìm kiếm, tại trường email có mũi trên trỏ xuống bạn kích vào rồi chọn "tìm tất cả khách hàng trùng email" sẽ ra kết quả như bạn mong muốn!


Chúc bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận