Làm thế nào lọc những Khách Hàng có email trên hệ thống ,và lọc được những khách hàng trùng email?

Marketing - Email

327 lượt xem

29/06/2019

Chào các bạn thân mến!

Để lọc những khách hàng có email trên hệ thống bạn vào tìm kiếm ngoài màn hình F2, sau đó tại trường email bạn đánh "@"sẽ ra tất cả những khách hàng có email trên hệ thống .


Nếu bạn muốn lọc những khách hàng bị trùng email, bạn cũng vào tìm kiếm, tại trường email có mũi trên trỏ xuống bạn kích vào rồi chọn "tìm tất cả khách hàng trùng email" sẽ ra kết quả như bạn mong muốn!


Chúc bạn thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan