Làm thế nào để tự động phân cơ hội cho nhân viên phụ trách khách hàng.


Chào anh chị

Hiện tại trong phần chiến dịch có thể set up được  phần tự động phân chia cơ hội cho các nhân viên, tuy nhiên trong phần này hệ thống sẽ tự động phân chia đều cơ hội cho tất cả các nhân viên trong chiến dịch chứ sẽ không phân biệt KH của nhân viên nào sẽ cho bạn ấy phụ trách cơ hội. 

Để phân chia cơ hội cho nhân viên phụ trách khách hàng thì anh chị có thể để cơ hội dưới dạng chưa đăng ký để các bạn nhân viên vào kiểm tra xem KH này có phải của mình không và tự nhận cơ hội.

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận