Làm thế nào để tôi biết công ty đã gửi những email nào cho một khách hàng cụ thể


Để có thể theo dõi việc gửi mail đối với từng khách hàng, anh/chị có thể thao tác như sau:

- Bước 1: Vào chi tiết khách hàng --> Chọn "Giao dịch"


- Bước 2: Trong phần "Giao dịch" --> Anh/chị chọn "Email" --> Hệ thống sẽ liệt kê các email đã gửi đến khách hàng.
Chúc anh/chị thao tác thành công và có một ngày làm việc vui vẻ! 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận