Làm thế nào để thêm mới các khoản phụ cấp trong hợp đồng ở module HRM?


Cách thêm mới các khoản phụ cấp trong hợp đồng ở module HRM

B1: Vào cài đặt, chọn HRM

B2: Chọn chính sách, thêm mới các mục đánh sao đỏ bắt buộc và ấn thêm mới.

B3: Vào hợp đồng ( HRM) thêm mới, ấn thêm dòng ở các khoản phụ cấp, chọn chính sách cần tính đã được tạo sẵn ở B2, sau đó nhập số tiền, hình thức, ghi chú ( nếu có)

B4: Ấn cập nhật
Cám ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận