Làm thế nào để thêm 1 tài khoản nhân viên được xem trong khách hàng?


Để thêm 1 tài khoản nhân viên là người xem khách hàng, anh/chị có thể làm cho theo các cách sau:

- Cách 1: Vào chi tiết khách hàng cần thêm người xem -> Người xem -> hiển thị -> Thay đổi -> Nhấn vào dấu + để thêm tài khoản người xem -> Lưu


- Cách 2: Ngoài màn hình Khách hàng F2 -> tích chọn các khách hàng cần thêm người xem -> Thao tác -> Người xem


-> Chọn danh sách tài khoản nhân viên cần thêm -> Cập nhật


Cảm ơn anh chị đã đọc. Chúc anh chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận